OM OSS

 

Många tror att en naprapat endast arbetar med smärta. Vår vision är att hitta balansen i allt samt att se helheten hos varje individ.

VAD VI BEHANDLAR


Vi har  en gedigen grund av medicinsk utbildning vilket säkerställer kvalitet och säkerhet och vi arbetar med de flesta typer av besvär som kommer från kroppens muskler och leder. 

01 Rygg- & nackvärk


Att känna värk eller smärta i axlar, nacke eller rygg är väldigt vanligt och någonting som de flesta upplever någon gång. Ibland uppkommer smärtorna akut medan det ibland smyger sig på. Oavsett orsak försöker vi genom noggranna undersökningar lokalisera problemet och lägga upp en behandlingsplan uteftert det. Exempel på besvär: ryggskott, nackspärr, stelhet, diffusa skuldersmärtor, in- eller utandningssmärtor.

04 Idrottsskador


Oavsett fysisk aktivitet, eller på vilken nivå den utförts, tar vi emot alla typer av idrottskador. Allt ifrån stukningar till muskelbristningar och andra besvär.


07 Friskvårdsbidrag


Många arbetsgivare erbjuder sina anställda ett årligt friskvårdsbidrag. Du kan alltid använda ditt friskvårdsbidrag hos en naprapat genom att beställa tjänsterna friskvårdsbehandling eller massage. Vissa godkänner även naprapati - kolla upp det med din arbetsgivare innan du bokar.

02 Muskel- & ledvärk


Värk i muskler och leder, antingen enstaka eller flera åt gången, kan vara väldigt besvärande. Ibland går värken över av sig själv, ibland blir den mer ihållande. Att ta tag i problemet tidigt kan oftast förkorta lidandet samt ge bra förutsättningar för kort rehabilitering. Exempel på besvär: frusen skuldra, golf- & musarmbåge, hoppar- & löparknä, hälsporre.

05 Arbetsrelaterade skador


Huvudvärk, smärta i rygg/nacke/axlar, ont i händer eller fötter. Beroende på yrke finns det många besvär som kan uppstå till följd av till exempel monotont eller fysiskt krävande arbetsuppgifter. Att hitta orsaken, behandla besväret samt hitta hållbara ergonomiska lösningar är någonting vi kan hjälpa till med.

03 Huvudvärk


Huvudvärk är väldigt vanligt och oftast ofarligt. Vid en plötslig och svår huvudvärk, som du inte känner igen, ska du vända dig till vården.


Huvudvärk kan ha många olika bakomliggande orsaker, till exempel spänningar i nacken eller käken. Även stress kan påverka.

06 Funktionell screening


Med hjälp av den screeningmetod vi utvecklat för våra elitidrottare går vi igenom ditt rörelsemönster samt informerar och åtgärdar eventuella brister, allt för att du ska kunna motverka skador, såväl som för att utveckla fysisk prestation.

NAPRAPATI


Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit, som betyder korrigera, och grekiskans pathos som betyder lidande.

01 Vad är naprapati?


Naprapati används för att förebygga, utreda och behandla en försämrad funktion och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen, det vill säga besvär i till exempel skelett, muskler, leder och bindväv.


Helhetstänkande är ledordet och behandlingen syftar till att hitta orsaken till besvären. I komplement till den vanliga behandlingen används även annan fysikalisk behandling så som förebyggande träning och rehabilitering. Vid vidare uppföljning kan våra naprapater erbjuda individuella tränings- och kostprogram, ergonomiråd och stresshantering.

FORSKNING

02 Behandlingsmetoder


Våra naprapater har en hög kompetens inom ortopedisk medicin samt en god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. De arbetar med att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i kroppen.


Behandlingar sker med hjälp av manipulation, mobilisering, muskeltöjning och massage för att återställa funktionen. Naprapaten kompletterar ofta behandlingen med ergonomiska tips och råd samt individuellt utformade träningsprogram.

01 Naprapati effektiv mot rygg- och nackbesvär


Karolinska Institutet har publicerat en artikel som ger vetenskapliga belägg för att naprapati är en effektiv behandlingsform både på kort och lång sikt för patienter med vanliga rygg- och nackbesvär.


Artikeln baseras på en studie om 409 patienter där långtidseffekterna, upp till ett år efter behandlingen, studerats.

 

Studien kan läsas här

02 Naprapati kan korta vårköer


En forskningsrapport som publicerats i den amerikanska tidskriften The Clinical Journal of Pain visar på att det går att korta ortopedköer och spara både pengar och lidande genom att remittera vissa patienter till vård hos naprapat i stället för traditionell vård inom en ortopedklinik.


Studien är den första i världen i sitt slag och har utförts vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

 

Studien kan läsas här.

03 Massage ger minskad stress


En forskningsrapport från USA har sammanställt massagens välgörande effekter på kroppens biokemi. Resultaten visade att massage som ges med medelhårt tryck, medför en rad goda och hälsosamma effekter.


Sammantaget tyder forskningen på att massage kan vara en mycket effektiv metod för att få kroppen att slappna av och gå ned i varv (mindre kortisol) samtidigt som kroppen aktiveras på ett positivt sätt (ökade mängder serotonin och dopamin) vid olika sjukdoms- och stresstillstånd.


Sammanfattning kan läsas här.

MÖT VÅRA TERAPEUTER

Nils Lindgren

Naprapat, UEFA A License coach

 

Nils är naprapat, certifierad massageterapeut, certifierad fystränare via Bosön samt licensierad Life Kinetik Tränare. Han har flera års erfarenhet av elitidrott och jobbar idag i IFK Mariehamn som tränare. Han har tidigare varit chef för den fysiska utvecklingen samt skadebehandling i AIKs ungdomsakademi. Han besitter därmed en stor kunskap om idrottsskador, rehabilitering och träning.

 

Nils har även ett förflutet som fotbollsspelare på elitnivå och det var där intresset för idrottsskador och fysisk träning kom till.

 

Utöver fotbollen har Nils även en bred idrottslig bakgrund inom golf, kampsport och innebandy.

 

Nils jobbar framför allt med AIK så för tidsbokning hos honom är det lättast att skicka en förfrågan via hemsidan.

Ronja Udd

Naprapat, Cert. PT, Gruppträningsinstruktör, Massageterapeut och Kostrådgivare.


Ronja är naprapat, examinerad efter fyra år på Naprapathögskolan i Stokcholm. Hon har en tidigare bakgrund som personlig tränare, gruppträningsinstruktör och massageterapeut, vilket ledde till intresset för att vidareutbilda sig till Naprapat för att öka kunskapen för hälsa och träning.


Målet med Ronjas behandling är att hitta grunden till det besvär patienten söker för. Detta gör hon genom ett helhetsperspektiv utifrån patientens behov som innefattar träning och rehab. Mjukdelsbehandling i form av massage, triggerpunkter och stretch samt ledbehandling i form av manipulation och mobilisering.


På fritiden är Ronja engagerad inom sporten styrkelyft där hon själv både tränar och tävlar men också dömer på tävlingar.

 

Ronja nås enklast via onlinebokningen på hemsidan. 

Jessica Lindgren

Leg.Naprapat, Lic. Kostrådgivare, PT

 

Jessica är legitimerad naprapat, certifierad massageterapeut och instruktör inom funktionell träning, functional moves, core, spinning, box, Outdoor Power Training, Easyline med flera. Hon jobbar även som Personlig Tränare  är utbildad inom medicinsk akupunktur.

 

Med en gedigen utbildning och flera års erfarenhet av att behandla patienter med allt från idrottsskador till kontorsrelaterade besvär besitter hon en bred kunskap om kroppens funktioner, vad som händer vid smärta samt olika behandlingsstrategier.  Jessica har även en bakgrund som projektledare för flertalet projekt inom kost, hälsa och evenemang.

 

Intresset för hälsa och naprapati växte fram under sina år som fotbollsspelare. Men numera lägger hon sin fritid på träning i alla dess former. Alltifrån löpning till crossfit och boxning.

 

Jessica nås enklast via onlinebokningen på hemsidan.